Kartor

• Historiska kartor
• Republiken Armenien 1918-1920
• Sovjetiseringen av Kaukasus och omdragning av gränserna
• Konfliktens förnyande, 1988-1994

Historiska kartor
Highslide JS
Bildtext
1535
Asiae Tabula III: Kolchis, Iberien, Albanien, större Armenien
Originaltitel: Asiae Tabula III: Colchis, Iberia, Albania, Armenia maior / [Ptolémée]
Datum: 1535
Källa: Bibliothèque nationale de France
Skapare: Ptolémée, Claude (100?-170?). Auteur adapté
Servet, Michel (1511-1553). Éditeur scientifique

Highslide JS
Bildtext
1552
Tabula Asiae III: Svarta- och Kaspiska havsområden
Utmärkt exempel på Münsters Ptolemeiska karta över området mellan Svarta havet och Kaspiska havet som sträcker sig söderut till att omfatta hela större Armenien och en del av mindre Armenien. Visar Noaks ark i Kaspiska havet som tros ha kommit till vila på ett berg i Armenien enligt kartan. Visar Armenien major, Iberien, Albanien, Kolchis, floderna Eufrat, Tigris, Assyriae, och många andra ortnamn i civilisationens vagga. Skapare: Sebastien Münster

Highslide JS
Bildtext
1579
Tabula III: Armenien, Georgien, Turkiet m.fl.
Originaltitel: Tabula Asiae III [Armenia, Georgia, Turkey, etc.]
Datum: 1579 Källa: www.raremaps.com
Skapare: Gerardus Mercator (1512–1594)

Highslide JS
Bildtext
1654
Alexander den stores expedition till Europa, Asien och Afrika.
Källa: Pierre Du Val Expeditionis Alexandri Magni Per Europam, Asiam et Africam. Pierre Du Val Expeditionis Alexandri Magni Per Europam, Asiam et Africam.


Highslide JS
Bildtext
1655
Armenien major, Kolchis, Iberien, Albanien
Originaltitel: Armenia maior, Colchis, Iberia, Albania / ex conatibus geograph. N. Sanson ; L'huillier sculp.
Datum: 1655
Källa: Bibliothèque nationale de France
Skapare: Jan L'Huilier (17th century) - Gravör; Nicolas Sanson (1600–1667)

Highslide JS
Bildtext

1719
Albanien, Större Armenien, Kolchis och Iberien
Originaltitel: Albania Groß Armenia Colchis und Iberia nach der Alten Gericht - ALBANIE GRANDE ARMENIE COLCHIDE ET IBERIE SELON LES ANCIENS
Skapare: Mallet, Allain Manesson
Plats: Frankfurt,
Datum: 1719
Highslide JS
Bildtext
1720
Karta över Kaukasus, inklusive Armenien, Georgien och Azerbajdzjan.
Originaltitel: Weigel Map of the Caucuses including Armenia, Georgia, and Azerbaijan
En ovanlig karta från 1720 över Kaukasus av Christopher Weigel. Den mest ovanliga aspekten hos denna karta är dess fokus på territoriet mellan Svarta havet och Kaspiska havet, allmänt känd som Kaukasus. Under antiken var det mesta av denna region en del av det armeniska riket eller större Armenien, ett stort landområde som sträcker sig från Kappadokien och Medelhavet till Kaspiska havet och så långt söderut som Persien. Senare införlivades armeniska kungadömeti det romerska riket, det bysantinska riket och Persien. Idag delas området mellan västra Turkiet, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Denna karta visar Armenien vid dess största utsträckning under den romerska perioden. En titelkartusch i det nedre högra kvadranten innehåller 9 romerska mynt på en dekorativ kolonn. Publicerad av Christopher Weigel 1720 för det årets utgåva av Senca Historiarum Orientalis
Källa: Weigel, C., Senca Historiarum Orientalis Quinti Seculi P.N. Chr., 1720.

Highslide JS
Bildtext
1727
Kaspiska havet mellan västra stränderna för floderna Kur och Volga och intilliggande provinser
Originaltitel: Maris Caspii Littori occidentali inter Fluviorum Wolgae et Kur Ostia
Skapare: L'Isle, Joseph Nicolas de; Akademiia nauk SSSR; Academie der Wissenschafften; Academy of Sciences, St. Petersburg
Utgivare: Kayserl. Academie der Wissenschafften
St. Petersburg
Samling: David Rumsey Historical Map Collection
Pub Datum: 1745

Highslide JS
Bildtext
1729
Karta över Kolchis, Iberien, Albanien och intilliggande länder enligt romersk historieskrivning
Originaltitel: Carte de la Colchide, de l'Ibérie, de l'Albanie et des pays circonvoisins pour servir à l'intelligence de l'histoire romaine / par Henri Liébaux ; F. Baillieul sculp.
Datum: 1729
Källa: Bibliothèque nationale de France
Skapare: Liébaux, Henri (16..-17..? ; cartographe). Cartographe; Baillieul, François (169.-1748). Graveur

Highslide JS
Bildtext
1736
Denna är en karta över Armenien i början av medeltiden. Kartan följer den tryckta texten av den latinska och armeniska upplagan av Movses Khorenatsis "Armeniens historia" som också innefattar geografiska texten kallad "Ashkharhatsuyts" (Världsvisaren) och tillskrivs här Movses Khorenatsi, men som har på senare år tillskrivits 600-talets mångkunnige historiken Anania Shirakatsi. Den latinska översättningen är av William och George Whiston och boken publicerades år 1736, i London.

Kartan har ritats med hänsyn till de beskrivningar av "Ashkharhatsuyts". Den visar de 15 provinserna i större Armenien och deras ungefärliga gränser. Mindre Armenien är i östra Anatolien, strax väster om Större Armenien. Den yttre gränsen för Större Armenien visas med streckade linjer, medan gränserna för provinserna anges med prickiga linjer.

De visade städerna inkluderar "Erivanum" (Jerevan), "Valarsapata" (Vagharshapat eller Etchmiadzin), "Arzerum" eller "Carin" (den gamla armeniska namnet för Erzurum - Karin, på grekiska Theodosiopolis), "Vannum" eller "Semiramocerta" (Van eller Shamiramakert), "Betlis" (Bitlis), "Arsamosata" (Arshamashat) och "Naxuanum" (Nakhijevan/Nakhichevan). "Ararat" eller "Masis" visas också. Det armeniska namnet på floden Arax(es) - "Erasches" (Yeraskh) nämns också. Jämför man kartan med ptolemaisk version av samma område kan det noteras att de tidigare ptolemaiska kartorna hade en acceptabel grad av noggrannhet.

Privat samling - London

Highslide JS
Bildtext

1750
En detaljerad karta av Persien med dess grannländer inklusive Armenien.
Originaltitel: Nieuwe kaart van 't Ryk van Persie.
Amsterdam, 1750
Highslide JS
Bildtext
1766
Allmän karta över Georgien och Armenien, sammanställd i S:t Petersburg år 1738 från kartor, memoarer, observationer och mättningar av lokalbefolkningen; översatt från georgiska till franska av georgiska kungens sekreterare,
publicerad 1766 av M. Joseph Nicolas Del'Isle
Originaltitel: Carte générale de la Georgie et de l'Arménie
Bibliotheque nationale de France

Highslide JS
Bildtext
1822
Allmän karta över MIndre Asien, Armenien, Syrien, Mesopotamien och Kaukasus
Originaltitel: Carte generale de l'Asie-Mineure, de l'Armenie, de la Syrie, de la Mesopotamie, du Caucase &a. par A.H. Brue, Geographe de S.A.R. Monsieur. A Paris, Chez l'Auteur, rue des Macons-Sorbonne, no. 9, et chez les principaux marchands de geographie. Mars 1822.
Datum: 1822
Skapare: Adrien-Hubert Brué (1786–1832)
Källa: David Rumsey Collection www.davidrumsey.com

Highslide JS
Bildtext
1835
Persien, Parthien, Armenien etc.
Originaltitel: Persis, Parthia, Armenia, etc. Fenner Sc., Paternoster Row. (London, Joseph Thomas, 1835)
Datum 1835
Skapare: Rest Fenner
Källa: David Rumsey Collection (www.davidrumsey.com)

Highslide JS
Bildtext
1838
Alexander den stores rike. Förneklad allmän atlas.
Originaltitel: Anciens Empires Jusqua Alexandre. Atlas Elementaire Simplifie. Publie par J. Andriveau-Goujon. E. Soulier del. A Paris, chez Andriveau-Goujon, Editeur, Rue du Bac, No. 17. Revu par Mr. Hase, Membre de l'Institut.
Datum: 1838
Källa: David Rumsey Collection (www.davidrumsey.com)
Skapare: Soulier, E.; Andriveau-Goujon, J.

Highslide JS
Bildtext

1842
Map of Caucasus
Highslide JS
Bildtext
1844
Karta över Persiska imperiet.
Originaltitel: Carte de l'Empire des Perses. Pour servir a l'intelligence des livres d'Esdras, de Nehemias, de Tobie, de Judith, d'Esther, de Job et des Prophetes. Depuis 588 jusqu'a 536 avant J.C. epoque ou finit la captivite. Dressee sous la direction de A. Houze. (In upper margin:) Atlas histque. (et) geogque. de la Terre Sainte. Carte VIII. (Paris, Chez P. Dumenil, editeur, rue des Beaux-Arts, 10. 1844)
Datum: 1844
Skapare: Antoine Philippe Houze
Källa: www.davidrumsey.com
Highslide JS
Bildtext

1865
Albanien, Iberien, Kolchis, Armenien, Mesopotamien, Babylonien, Assyrien.
Originaltitel: Albania, Iberia, Colchis, Armenia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria.
Spruner, Karl von, Spruner-Menke Atlas Antiquus,, (Gotha: Justus Perthes), 1865.
Highslide JS
Bildtext

1865
Mediska Atropatkan (Azerbajdzjan), Albanien samt Armenien som omfattar även Artsakh.
Originaltitel: Albania, Iberia, Colchis, Armenia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria.
Karl von Spruner, Spruner-Menke Atlas Antiquus, (Gotha: Justus Perthes).
Highslide JS
Bildtext

1872
Karta som visar gränserna för iranska Azerbajdzjan (Aderbeidjan), provinsen Shirvan (södra Albanien), samt Armenien med Karbach under senare hälften av 1800-talet.
Originaltitel: The Asian Turkey map (Asiatische Türkei) 1872
Johann Samuel Heinrich Kiepert, Neuer Handatlas
Highslide JS
Bildtext

1893
Mellanöstern under Osmanska imperiet sista period, 1893
Originaltitel: Naher Osten zu Zeit des osmanischen Reiches im jahr 1893.
Skapare: Okänd
Highslide JS
Bildtext
1895
Kaukasus Originaltitel: The Caucasus. (Published at the office of "The Times," London, 1895)
Skapare: Andree, Richard; Times (London, England)
Datum: 1895
Publicist: The Times, London
Gravör/tryckeri: Cassell & Company
Publiceringsdatum: 1895
Källa: David Rumsey Historical Map Collection

Highslide JS
Bildtext
1901
Mindre Asien, Kaukasus och Svarta havet
Originaltitel: Asia Minor, the Caucasus & the Black Sea. London atlas series. Stanford's Geogl. Estabt. London : Edward Stanford, 26 & 27, Cockspur St., Charing Cross, S.W. (1901)
Datum: 1901
Skapare: Edward Stanford (1827–1904)
Källa: David Rumsey Collection (www.davidrumsey.com)

Highslide JS
Bildtext

1907 - visar tidigare period!
Karta över Armenien, Kolchis, Iberien och Albanien som visar gränsen mellan Armenien och Albanien följer floden Kur i norr och flodet arax i syd och täcker området Karabach
Originaltitel: Map of Armenia, Colchis, Iberia, Albania. PD The Atlas of Ancient and Classical Geography by Samuel Butler, Ernest Rhys, ed. (1907, 1908)
Republiken Armenien 1918-1920
Highslide JS
Bildtext

1918-1920
Republiken Armenien 1918-1920 och de omstridda områdena i Kaukasus.
Källa: Armenica.org
Highslide JS
Bildtext

1918-1921
Armeniens territoriella förluster genom olika fredsavtal, 1918-1921
Sovjetiseringen av Kaukasus och omdragning av gränserna
Highslide JS
Bildtext

1926
Karta över Armeniska SSR, 1926, innan gränserna för sydöstra Armenien, Karabach och Nakhichevan drogs om.
Källa: Sovjetiska encyklopedin 1926, Vol. 3, s. 417.
Highslide JS
Bildtext

1928
Transkaukasiska socialistiska federativa sovjetrepubliken
Källa: Atlas of the USSR

Highslide JS
Bildtext
1929
Karta som visar Armenien, Karabach och Nakhichevan innan gränserna drogs om under Stalins tid. Notera gränsförbindelsen mellan Armenien och Karabach samt avsaknaden av gemensam gräns mellan Nakhichevan och Turkiet innan ändringarna under Stalins tid gjordes.
Originaltitel: Caucasia e Mar Caspio,Kavkaz i Kaspiiskoe More. Propr. Artistico-letteraria del T.C.I. Ufficio cartografico del T.C.I., List Nr: 1012.038, sid. 73-74; Serienr.: 78, (1929)
Källa: David Rumsey Historical Map Collection

Highslide JS
Bildtext
Sovjetiska Armenien
Karta som visar Armeniska SSR, Karabach och Nakhichevan efter att gränserna drogs om under Stalins tid.
Källa: Armenica.org 

Konfliktens förnyande, 1988-1994
Den territoriella kontrollen under konfliktens utveckling, 1988-1993, dock innan eldupphörsavtalet 1994.
Källa: Armenica.org. Bearbetning av originalkarta i tidningen AIM (Armenian International Magazine).
Highslide JS
Bildtext
Highslide JS
Bildtext
Highslide JS
Bildtext
Highslide JS
Bildtext
Highslide JS
Bildtext
Highslide JS
Bildtext
   
Highslide JS
Karta över händelserna i Khojali och nära Aghdam, 25-27 februari 1992. Källa: The Office of the Nagorno Karabakh Republic, Washington DC. www.nkrusa.org
1992
Karta över händelserna i Khojali och nära Aghdam, 25-27 februari 1992.
Källa: The Office of the Nagorno Karabakh Republic, Washington DC. www.nkrusa.org
   
Detaljerad karta över Nagorno-Karabach som visar de olika territorierna som kontrolleras av respektive sida samt kontaktlinjen.

Se kartan i sin helhet.

 

 

Fler kartor

Fler kartor om Armenien
och regionen finns på